Publicerad 7 oktober 2022

Brygga: Fokusera - ta fram idéer

Nu ska ni välja ut ett eller flera utvecklingsområden som ni vill gå vidare med, samt motivera varför ni valt just dem. Har ni t.ex. utgått ifrån beräknad användarnytta, hög genomförbarhet, idéhöjd, eller något annat? Era utvecklingsområden blir er utgångspunkt i nästa steg, när ni ska ta fram idéer.

Ladda ner mall (PDF)
Brygga fokusera - ta fram idéer