Publicerad 25 april 2023

Metod: Formulera utveckingsområden utifrån insikter

Efter att ni samlat in en mängd användarinsikter kan det vara lite klurigt att se hur man ska få dessa insikter att faktiskt leda framåt i utvecklingsarbetet. En metod för att komma framåt är att omvandla insikterna, en i taget, till möjligheter eller utgångspunkter. Dessa är sedan bra underlag att ha med sig när ni ska börja ta fram idéer och lösningsförslag.

En insikt formulerar ofta ett problem, behov eller samband som kommit fram i undersökningsmaterialet. Medan en möjlighet formulerar om en insikt så att den blir en bra utgångspunkt för idéer och lösningar. Möjligheten kan sedan formuleras i en “Hur kan vi?”-fråga, som på ett bra sätt visar att en lösning är inom räckhåll och ger ett utvecklingsdriv och riktning för det fortsatta arbetet.

Tänk på att

Koppla verkliga användarcitat till insikterna så att ni känner er säkra på att er tolkning stämmer med vad användarna sagt och upplevt. Då kan ni också visa för andra att de insikter ni väljer att gå vidare med har stor betydelse för dem som förändringen eller lösningen är till för.

Ladda ner mall (PDF)
Omvandla insikt till möjlighet