Publicerad 25 april 2023

Metod: Prioritera utvecklingsområden

Med prioriteringsmatrisen prioriterar ni de utvecklingsområden ni fått från era insikter i Undersöka-steget. Prioriteringarna görs utifrån hur väl dessa områden svarar mot användarens behov och hur väl ni tror att de går att genomföra i ert projekt och organisation. Därefter väljer ni ut vilket eller vilka områden som ni vill arbeta vidare med.

Frågor att ställa i gruppen

  1. Utifrån det ni vet om användaren idag, vilken eller vilka insikter känns viktigast att arbeta vidare med?
  2. Inom ramen för ert projekt, vad skulle vara möjligt att ta sig an just nu?
Ladda ner mall (PDF)
Prioritera utvecklingsområden

Så här gör ni

Placera ut er insikter på post-its i matrisen utifrån graden av relevans för användaren och genomförbarhet i er organisation. Välj ut 1-3 områden som ni vill arbeta vidare med.