Publicerad 7 oktober 2022

Metod: Hitta utmaningen

Detta är det första steget i processen att hitta och definiera er utmaning. Här kommer ni uttrycka vilken utmaning eller problem ni strävar efter att lösa och för vem. Det är ett viktig steg som hjälper teamet att hitta en gemensam riktning och samsyn kring vilken utmaning ni ska ta er an och för vem det är viktigt.

Hur gör man?

Börja med att lista de områden och målgrupper ni vill utveckla lösningar eller tjänster för. Fråga er själva varför ni väljer just dessa, varför de är viktiga för er. Utgångspunkten kan vara ”en bättre kommun” eller ” bättre livskvalitet för äldre”. Gör övningen i grupp eller enskilt och jämför sedan era uppfattningar kring utmaningen.

Ladda ner mall (PDF)

Så här gör ni

1. Syfte

Börja med att skriv ner några utmaningsområden som ni vill arbeta med och fråga er varför de är viktiga. Formulera sedan ett utkast av det övergripande syftet och målet med vad ni vill göra och åstadkomma. Börja meningen med ’’Jag vill…’’

2. För vem?

Skriv ner er tänkta målgrupp. Vem eller vilka tror ni kommer ha mest nytta av och gynnas av ert projekt. Vem tror ni har störst behov?

3. Göra vad?

Skriv ner vad ni tror att ni måste göra för att nå ert syfte eller mål med utmaningen. Vad blir ert första steg?

4. Hur?

Hur ska ni gå tillväga, vilka metoder ska ni använda för att förstå er målgrupp, för att kunna nå ert syfte? Skriv ner några olika tillvägagångssätt som ni tror på bästa sätt skapar förståelse och insikter om er målgrupp.

Exempel

Vad är ditt syfte?

Jag vill utveckla tjänster och lösa problem som påverkar unga människors liv och vardag

För vem?

För unga med psykisk ohälsa

Genom att göra vad?

Genom att förstå ungas behov av stöd

Hur?

Lyssna på och hämta insikter från ungdomarnas egna berättelser

Hitta utmaningen mall