Publicerad 25 april 2023

Metod: Brainwriting – ta fram många idéer

Brainwriting är en idégenereringsmetod där varje medlem i teamet tar fram ett större antal idéer på egen hand innan ni arbetar vidare i gruppen. Detta gör att alla får komma till tals och framföra sina idéer innan ni vidareutvecklar dem i gruppen.

Ladda ner mall (PDF)
BrainwritingFörstora bilden

Så här gör ni

  1. Utgå ifrån er utmaning eller fokusområde och jobba enskilt med att ta fram så många idéer ni kan för att lösa ett problem eller utveckla en tjänst. Om ni använder Innovationsguidens mall skriver ni i fälten på övre raden under den första rundan. Det går också bra att använda egna papper eller post-it-lappar. Idéerna behöver inte vara färdigutvecklade, här gäller kvantitet före kvalitet. Tänk på att skriva läsbart så att alla i gruppen kan läsa era bidrag.
    Låt denna del av övningen ta mellan 10-15 minuter.
  2. Rotera sedan idéerna i gruppen genom att skicka över er metodmall eller post-it-lappar till er bordsgranne. Nu gäller det att bygga vidare på någon annans idéer.
    Låt detta ta cirka 10 min.
  3. Gör om samma rotation igen tills dess att alla i gruppen byggt vidare på varandras idéer.
  4. Gör en gemensam summering av de idéer som tagits fram. Titta om ni hittar likheter eller om det är någon idé som skiljer sig från övriga. Glöm inte att dokumentera!