Publicerad 7 oktober 2022

Metod: Byt perspektiv för att utveckla idéerna

Ibland kan vi fastna i de idéer som är mest självklara och som ligger närmast till hands. För att bryta invanda tankemönster eller helt enkelt komma vidare kan ni ta hjälp av dessa perspektivkort. Korten innehåller metoder som ramar in och begränsar idégenereringen. På så sätt väljer hjärnan nya vägar och ni kan få ny höjd på era idéer, med större potential att verkligen göra skillnad.

Det kan låta paradoxalt att begränsningar gör oss mer kreativa, men vi tänker ofta mer innovativt “inside the box”!

Ladda ner mall (PDF)
Perspektivkort

Så här gör ni

 1. Utgå ifrån er utmaning eller en redan framtagen idé. Använd de olika inriktningarna på de mindre perspektivkorten (till vänster på mallen) för att ta fram helt nya idéer eller för att få högre idéhöjd till redan framtagna idéer.

  Här krävs en hög dos av fantasi, mod att ta ut svängarna och en vilja att se på lösningen från ett helt annat perspektiv. Uppmuntra vilda och lite tokiga idéer, ni kommer bli förvånade hur många oupptäckta lösningar ni kommer hitta. Utmana er själva att verkligen ta er utanför bekvämlighetszonen och det som är tryggt och bekant!

  Skapa och lägg gärna till egna perspektivkort med inriktningar som är relevanta för just ert område eller kanske något som är motsatsen till ert område!
 2. När ni tagit fram ett stort antal idéer och byggt vidare på dem tillsammans, är det dags att utmana era idéer och knåda dem ett varv till. Använd nu de två större perspektivkorten (till höger på mallen).
  1. I den första metoden tar ni hjälp av en annan bransch eller framgångsrik organisation för att utveckla er idé.

   Gör en lista på de tjänster och komponenter som ingår i t.ex. IKEAs erbjudande. Hur skulle dessa typer av komponenter kunna utveckla er tjänst? Hur skulle exempelvis komponenten “självplock” kunna användas inom äldrevården? Hur kan en variant av tjänsten “IKEA family” utveckla primärvården?
  2. Även om ni känner att ni nu tagit fram en fullfjädrad och perfekt idé är det bra att utmana och finjustera den ett varv till. I den sista metoden gör ni en lista på de viktigaste komponenterna eller stegen i er nya tjänst eller lösning. Det kan till exempel vara: Personal, byggnader, datasystem, transportmedel, fysiska möten, reception, kösystem osv. Tänk er nu er tjänst UTAN någon av de viktigaste komponenterna eller stegen.

Ställ er sedan frågor som

 • Vad skulle tjänsten eller processen tjäna på att den aktuella komponenten tas bort?
 • Vem skulle vilja ha den nya tjänsten?
 • Adderar detta nytt värde till tjänsten?

Uppmuntra till djärva tankar och utforskande diskussioner. Gör sedan om processen genom att ta bort en annan av era huvudkomponenter.

Exempel på tjänster och produkter som tagit bort en huvudkomponent: förarlösa tunnelbanetåg (föraren), tidningen Metro (priset), kontantkort mobil (abonnemang), self-service-check-in (incheckningspersonal).