Publicerad 7 oktober 2022

Metod: Dagbok

Användare har en ovärderlig och ingående kunskap om hur de använder och upplever en tjänst och vilken roll den har i deras vardag. Användardagböcker är ett sätt att samla in djupgående information om användarnas liv, glädjeämnen och behov genom att själva låta dem dokumentera sina liv och upplevelser i den egna miljön eller situationen. Användaren dokumenterar i sin egen takt och på så sätt kan användardagböcker användas över en längre tidsperiod och täcka fler områden.

Tänk på att

 • Erbjuda användaren olika möjligheter att dokumentera informationen. Några kanske föredrar en fysisk anteckningsbok, andra vill kunna tala in informationen eller skriva sina anteckningar direkt i en app.
 • Inte ha för många rubriker i dagboksutformningen – det ska vara en dagbok inte ett formulär.
 • Det mest effektiva sättet att rekrytera personer att delta är att fråga direkt och muntligen.
 • Två veckor är lagom tid för en användare att skriva dagbok. Mängden text användaren skriver tenderar att minska med tiden.
Ladda ner mall (PDF)
Mall för att skapa en dagbok

Så här gör ni

Syfte med dagboken

Fundera på vilken tjänst eller process ni vill undersöka. Var börjar och slutar den? Är det några speciella användare ni vill fokusera på? Vad är syftet med att använda dagböcker?

Hur dagboken ska utformas

Bestäm rutiner och ramar för arbetet redan från början. Hur ska användare rekryteras, hur länge ska de skriva, hur ska de skicka tillbaka dagböcker, behöver man tänka på anonymitet om det är känsliga uppgifter?

Ni kan själva ta fram en dagboksmall för användarens dokumentation, eller så använder ni Innovationsguidens generella mall (länk?). Om ni anpassar dagboksmallen till er frågeställning kan den förslagsvis bestå av följande sektioner:

Bakgrundsinformation

Här kan ni ha rubriker som namn, ålder, yrke, vad personen gillar eller inte gillar och eventuella fritidsintressen. Poängen är att ni ska förstå vem personen som fyller i dagboken är.

Dagboksanteckningar om användningen av er tjänst eller en process

Den här sektionen fyller användaren i under en viss period. Fundera först ut vad ni vill veta, skriv sedan några frågor eller påståenden för att hjälpa användaren att strukturera sina anteckningar.

Exempel på frågor

 • Vilken kontakt hade du med socialtjänsten idag?
 • Med vem och vad handlade kontakten om?
 • Hur hade ni kontakt – mejl, telefon, personligt möte?
 • Hur kände du dig i den här kontakten – vad kändes bra eller mindre bra?
 • Vad fungerade bra – vad fungerade mindre bra?


Extra frågor och uppgifter

Här har ni möjlighet att ställa specifika frågor kring områden som är särskilt intressanta för just ert projekt. Var så kreativa ni kan!

Exempel på typ av frågor/rubriker som man kan ha med här:

 • Dokumentera din resa till och från socialkontoret med hjälp av foton.
 • Berätta om ett föremål som har särskild betydelse för dig i ditt liv.
 • Skriv ett fiktivt ’’vykort’’ från en plats där du trivs att vara.
 • Vad är livskvalitet för dig?

Ta hand om materialet

När ni samlat in samtliga dagböcker kan ni tillsammans i teamet hjälpas åt att sammanställa och strukturera informationen. På så sätt kan ni få en både bred och djup förståelse för era användares behov.

Fundera också på om ni behöver komplettera ert material – kanske genom en eller flera intervjuer, observationer eller kanske en kortare enkät.