Innovationsguidens metodstöd

Innovationsguiden är ett stöd för att utveckla välfärden genom användardriven innovation och tjänstedesign. På den här webbplatsen finns en guide och metodstöd för att på egen hand gå igenom en tjänstedesignprocess, steg-för-steg. För dig som vill ha mer stöd finns även utbildningar, coachning och ett nätverk för användardriven innovation.

Följ vår guide i sex steg

Innovationsguidens modell och metoder för användardriven innovation bygger på tjänstedesignmetodik. Modellen är uppdelad i sex steg som här presenteras i översiktliga beskrivningar av hur ni kommer igång, vad som är viktigt att tänka på samt förslag på metoder och mallar som kan användas i de olika stegen.

Kör igång

Varför en innovationsguide?

Genom att använda Innovationsguiden kommer ni att få viktiga insikter om era användares (patienters, brukares, invånares) verkliga behov. Ni kommer samtidigt att arbeta i en kreativ, utforskande och engagerande process och tillsammans med era användare ta fram idéer och testa om de fungerar. Det handlar inte om att börja göra nya saker, utan att göra ”rätt” saker, och kanske till och med sluta göra det som inte efterfrågas. Eftersom ni arbetar i en iterativ och medskapande process skapar ni även goda förutsättningar för att era idéer ska bli verklighet och spridas.

Utbildningar och nätverk

Utöver steg-för-steg guiden och stödet på den här sidan erbjuder SKR, i samarbete med Adda - ett företag inom SKR, olika utbildningar inom tjänstedesign för dig som arbetar i offentlig sektor. Vi driver också ett nätverk för användardriven innovation och erbjuder coachning.

Läs mer på Adda Kompetens

Verktyg och stöd