Publicerad 16 maj 2024

Inspiration och fördjupning tjänstedesign

Vill du veta mer om hur andra jobbar med tjänstedesign, testa fler metoder eller ta del av aktuell forskning? Här har vi samlat ett urval av filmer, poddar, metodkit, forskning och böcker som kan komplettera och fördjupa arbetet med Innovationsguidens material.

Vad är Tjänstedesign?

Vad är tjänstedesign?

Animerad film med Lego som använder kollektivtrafiken som exempel för att visa vad tjänstedesign är och kan användas till.

Så vad är tjänstedesign? YouTube

What is Service Design?

Film på engelska som visar på bredden med arbetssättet. Allt från att förbättra en upplevelse till att till exempel förändra ett helt skolsystem.

What is Service Design? YouTube

Om Design Thinking

Filmer, texter, visualiseringar och online-kurser från Ideo som ”uppfann” begreppet Design Thinking, som tjänstedesign bygger vidare på och är nära besläktat med.

Design Thinking, IDEO

Forskning och rapporter

Så arbetar andra med användardriven innovation

Borlänge

Socialtjänsten i Borlänge involverade barnen för ökad delaktighet. Ta del av Borlänge socialtjänsts erfarenheter från att förnya verksamheten genom tjänstedesign.

När barnen berättar, Borlänge kommun

Karlskrona

Maximal medverkan för alla medarbetare var en framgångsfaktor när Karlskrona på kort tid ställde om sin socialtjänst. Nu är metoden tjänstedesign integrerad i socialförvaltningens ledningssystem.

Karlskrona: Omställning med tjänstedesign

Roskilde

I Roskilde finns invånarperspektivet med i alla beslutsunderlag till politiken. 2011 började Joy Mogensen, som Danmarks yngsta borgmästare, skapa en strategisk plan för att förnya den politiska processen i Roskilde. En central del är att låta medborgarna bli mer delaktiga i hur politiken skapas och görs till verklighet.

En ny start - Politiskt ledarskap och innovation, Roskilde

Experio Lab

Experio Lab möter vårdens utmaningar med hjälp av tjänstedesign. Genom att kombinera patienters och personalens upplevelser och erfarenheter, med design som metod, kan starka och välriktade tjänster utvecklas i vården. 2013 invigdes Experio Lab som en del av landstinget i Värmland. Idag är Experio Lab ett nätverk av labbmiljöer och finns i flera regioner runt om i landet. Designkompetens finns på så sätt nära patienter och personal och inbäddad i vårdens verksamheter.

Experio Lab

Klimatval

I utvecklingsprogrammet KliMATval tog 10 team från kommuner och regioner sig an
globala utmaningar på lokal nivå, kopplade till mat och klimat. Programmet genomfördes i samarbete mellan Innovationsguiden, Stockholms Resilience Centre vid Stockholms Universitet samt Albaeco, med finansiering från Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet.

I slutrapporten kan du bland annat ta del av de konkreta idéer och lösningar som togs
fram, lärdomar från arbetet samt goda exempel och tips på vad som görs inom
området i andra verksamheter.

KliMATval slutrapport (PDF) Pdf, 27 MB.

Bokstart - Idélabbet

”Hur kan vi tillsammans stärka språkutvecklingen hos barn mellan 0-3 år?”. Den frågan utforskades i Bokstart - Idélabbet, ett utvecklingsprogram som Innovationsguiden genomförde tillsammans med Kulturrådet under 2018-2019, med sex tvärsektoriella team från bibliotek, förskola och barnhälsovård. I rapporten Sluta gissa, börja fråga! kan du ta del av reportage, lösningsförslag och lärdomar från de sex projekten samt läsa mer om tjänstedesign som arbetssätt.

Idélabbet: Sluta gissa, börja fråga!


Andra verktyg och metodkit

På Innovationsguiden.se finns instruktioner som lotsar er igenom en utvecklingsprocess i sex steg. Till varje steg har vi valt ut några metoder som vi tycker är en bra bas att utgå ifrån. Men det finns många fler metoder och metodkit att ta del av för att på bästa sätt förstå våra användare, samt för att jobba med innovation mer övergipande. Här har vi samlat några av dem. Om en metod inte gör jobbet, så välj en annan!

Design kit från Ideo.org

Roligt metodkit med textinstruktioner och guidande filmer. Inga mallar men bra filmer om ’’mindsets’’, till exempel ’’Learn From Failure’’ med Tim Brown.

Design kit från Ideo.org

Design Thinking Bootleg

Här ligger fokus på hela processen och att ställa frågor och ifrågasätta, som exempel i ’’How-Why-ladder’’, ’’What if’’ och ’’Impose constrains’’. Också fullmatad om prototyping. Från d.school i Stanford.

Design Thinking Bootleg, d.school Stanford (PDF) Pdf, 4 MB.

Heja Innovation

Heja Innovation är ett stöd för ledare och team i offentlig sektor, med övningar och träningsprogram. Innehållet tar avstamp i ISO-standarden för innovationsledning (SS-EN ISO 56002:2021) och är utformat tillsammans med innovationsforskare.

Heja Innovation

Nesta Design Playbook

Ambitiös samling casebeskrivningar, metoder och mallar för att lösa komplexa utmaningar. Mycket att hämta om att definiera utmaningen och involvera andra aktörer. Djuplodande som kräver en del tankekraft.

Nesta Design Playbook (PDF) Pdf, 8 MB.

Service Design Tools

Enkelt och avskalat med metoder som förklaras i korta textinstruktioner. Brygga mellan akademisk forskning och profession. Utan mallar men kan fungera för att snabbt komma igång och testa. Många verktyg kring implementering.

Service Design Tools

OECD + OPSI

En stor samling metodkit för innovation och transformation i offentlig sektor, kopplat till forskning och case. Välj bland olika kategorier som exempel Public Policy, Systems Change eller Futures & Foresight.

OECD + OPSI

Innovationshandboken

Innovationshandboken, eller The Innovation Playbook, är framtagen för att hjälpa beslutsfattare att omsätta OECD:s deklaration om innovation inom den offentliga sektorn i praktiken. Vinnova har bearbetat och översatt handboken till svenska.

Innovationshandboken

Hyper Island Toolkit

Fin och pedagogiskt utformad samling med många roliga energizers som exempel ’’Hello Kitty”, ’’Human Machine’’ och ’’Sync Claps’’. Även bra utbud av övningar för att få ihop teamet.

Hyper Island Toolkit

Designing Public Services

Superproffsig metodguide från Nesta och Ideo som följer hela processen. Case och mallar tillsammans med argument för exempel ’’Why design thinking in government?’’ gör denna guide till ett måste.

Designing Public Services, Nesta och Ideo (PDF)

Human Centered Design

Kort och stilren metodguide från Futuregov som är ”rakt på sak”. Mallar och tydliga förklaringar kring syftet med stegen. Fokus på uppstartsfasen; förstå och definiera utmaningen.

Human Centered Design, Futuregov (PDF)

Böcker och poddar